Ви благодариме што бевте дел од

ЕТАИ 2016 КОНФЕРЕНЦИЈА ВО СТРУГА

Конференциите на ЕТАИ се конференции организирани од Здружението за ЕТАИ и Факултетот за електротехника и информациски технологии на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија

Тоа се најголемите меѓународни средби на експерти од научната сфера и деловната заедница во Македонија и регионот во областа на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката. ЕТАИ 2016 е тринаесетта по ред тематска конференција и традиционално се одржува во амбиент на природните убавини и културното наследство на охридскиот регион, заштитен од УНЕСКО.


Следејќи го интердисциплинарниот карактер на конференциите, главната цел на ЕТАИ 2016 е да ги поврзе научните работници, истражувачите и практичарите да ги презентираат своите активности и да разменат искуства и согледувања за понатамошните перспективи во врска со главните теми на Конференцијата: паметни решенија за урбани средини, интернет на нештата, дигитална економија, заштита на податоци и обработка на големи (масовни) податоци. Нашата намера е да создадеме форум на кој би се презентирале теоретските и практичните искуства пред деловната заедница од јавниот и приватниот сектор и би иницирале подобра и поефикасна соработка на заеднички проекти.  

Благодарност до нашите пленарни предавачи

Дел од ЕТАИ 2016 говорниците
Prof. Dr. Odej Kao, Dean of the Faculty EECS at Technical University of Berlin
Проф. д-р. Одеј Као
Декан на факултетот ЕЕЦС, Технички Универзитет во Берлин
Prof. Dr. Hiroya Fujisaki
Проф. д-р.Хироја Фуџисаки
Професор на Универзитетот во Токио
Prof. Dr. Eduardo Camacho
Проф. д-р. Хозе М. Маестре
Професор по Автоматика и Системско Инженерство
Prof. Dr. Marcel Baunach
Проф. д-р.Марсел Баунах
Професор по Вградени Автомобилски Технологии
Prof. Dr. Ben Chen
Проф. д-р. Бен Чен
Професор на Нациионалниот универзитет во Сингапур

Теми на конференцијата

паметни решенија за урбани средини, интернет на нештата, дигитална економија, заштита на податоци и обработка на големи (масовни) податоци

Конференцијата ќе ги покрие и следните теми но нема да се ограничи на:
 • Електрични кола и системи
 • Полупроводнички електронски елементи
 • Интегрирани електронски кола
 • Индустриска електроника
 • Енергетска електроника
 • Наноелектроника и нанотехнологии
 • Оптоелектроника и ласери
 • Електромагнетна компатибилност
 • Радио-дифузна технологија
 • Антени и простирање на бранови
 • Електроника за широка потрошувачка
 • Воздухопловни и електронски системи
 • Теорија на комуникации и информации
 • Оптички комуникации
 • Телекомуникациски мрежи
 • Радио комуникации
 • Безжични и мобилни комуникации
 • Управување на телекомуникациски мрежи
 • Нова генерација мрежи
 • Напредни пристапни технологии
 • Регулатива во телекомуникациите
 • Системско инженерство
 • Системи на управување
 • Сензори и навигациски системи
 • Фази системи
 • Мехатроника
 • Теорија на управување
 • Автоматизација
 • Менаџмент и управување во технички и нетехнички системи
 • Управување на подвижни објекти
 • Интелигентни системи и управување
 • Роботика и автоматизација
 • Невронски мрежи
 • Надежност на компјутерски системи
 • Виртуелни околини
 • Компјутерски архитектури
 • Компјутерска графика
 • Препознавање на облици и машинска интелигенција
 • Софтверско инженерство
 • Мултимедија, Паралелно процесирање
 • Компјутерски мрежи
 • Интернет и IP технологии
 • Визуелизација
 • Бази на податоци и информациони системи
 • Инженерство во медицина и биологија
 • Процесирање на сигнали
 • Процесирање на слики и видео
 • Инструментација и мерење
 • Моделирање и симулација
 • Знаење и трансфер на технологии
 • Едукација во областите ЕТАИ
 • Екоинформатика
 • SCADA системи
 • Проектен менаџмент во областите ЕТАИ
 • Акустика
 • Процесирање на говор и аудио
 • Применета математика во областите ЕТАИ
     

Зброник на трудови

Распоред и листа на говорници

Целосната листа на говорници и нивните термини
#Автор и темаВремеДата
1

Navigation and Control of Drones in GPS-Denied Environments

12:30-13:15
22.09.2016
2

Analysis and Modeling of Prosody of Spoken Languages

13:15-14:00
22.09.2016
3

Scheduling and Resource Management for Big Data

9:30-10:15
23.09.2016
4

Model Predictive Control: Trends and Applications for a Smarter World

10:15-11:00
23.09.2016
5

Dependable IoT

09:30-10:30
24.09.2016
#TopicModeratorsDate
1

Smart City Solutions

 • Проф. Миле Станковски
 • Факултет за електротехника и информациски технологии
23..09.2016

Заинтересирани да презентирате на ЕТАИ 2016 Стапете во контакт

Организатори

Prof. Mile Stankovski
проф. Миле Станковски
Conference Chair
Prof. Miroslav Kotevski
проф. Мирослав Котевски
Ко-претстедател
Miroslav J
Мирослав Јовановиќ
Ко-претстедател
 

Нашите спонзори

 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-4
 • logo-2
 • logo-5
 • logo-1
 • logo-6
 • logo-3

Цени за присуство

Патување и сместување

Hotel Drim - Struga  

Локација

ЕТАИ 2016 ќе се одржив во хотел Дрим – Струга, Македонија
Tavel Choice  

Авионски превоз

Главниот аеродром во Македонија е во Скопје www.airports.com.mk кој има конекции со аеродромите во Будимпешта, Љубљана, Прага, Виена, Цирих, итн. Охрид има интернационален аеродром кој е 7 км од градскиот центар www.ohrid.com/flights.html, но со редуциран број на летови.
Taxi  

Автобуски превоз

Има автобуски линии од Скопје до Струга www.sas.com.mk секој ден. Автобусите возат од 5 наутро до полноќ, со нерегуларни линии во доцните часови.

Регистрирај се

Сите полиња се задолжителни.